Warranty

ZÁRUKY

Záruky na jednotlivé značky

Výrobky JAMO, ONKYO, SPECTRAL, JUST-RACKS, PHILIPS PRONTO, a PIEGA jsou značkové výrobky, které jsou navrhovány a připravovány podle moderních a přesných metod. Pokud se i přes nejvyšší péči, která jim byla při výrobě, projeví při použití závada způsobená materiálovou nebo konstrukční vadou, máte právo na bezplatné odstranění závady. Obraťte se na Vašeho prodejce nebo nejbližší autorizované servisní středisko, které je uvedeno v záručním listě.

V rámci záruky jsou vyskytnuvší se materiálové nebo výrobní závady odstraňovány za těchto podmínek:

  1. Záruka se poskytuje pouze prvnímu kupci a platí jen na území České republiky.
  2. Plnění záruky zajišťuje pouze obchodní partner, který je pověřen firmou CPT Praha prodejem nebo opravami výrobků JAMO, ONKYO, PHILIPS PRONTO a PIEGA.
  3. Návod na bezplatnou záruční opravu existuje jen u závad, způsobených materiálovými nebo výrobními chybami.
  4. Záruka se nevztahuje na účinek přirozeného opotřebení.
  5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
  6. Pokud budou provedeny na přístroji opravy či zásahy osob, které nejsou zmocněny firmou CPT Praha zaniká nárok na bezplatnou záruční opravu.
  7. Na škody vzniklé nesprávným připojením nebo užitím přístroje v rozporu s návodem k obsluze, se záruka nevztahuje.
Jamo Onkyo Real Cable Klipsch Piega
©2011 CPTPraha. Všechna práva vyhrazena. Design by Martin Rytych 2011